Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
single-event-img-1

Motto dan
Maklumat Pelayanan


Motto Balai Veteriner Medan (BVet Medan)

Melayani dengan Cermat.

Maklumat Pelayanan Balai Veteriner Medan (BVet Medan)

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungi Kami di 082164944102